Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie „Bankowość i finanse”


Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, „Prawo i Ekonomia Wspólnot Europejskich”

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Łączkowskiego. Temat pracy „Inwestycje kapitałowe w toku gier giełdowych”.

Formularz kontaktowy