Prawo spółek handlowych zostało uregulowane w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (Kodeks Spółek Handlowych). Ustawa ta, zgodnie z art. 1 § 1 reguluje tworzenie, funkcjonowanie, organizowanie, łączenie, dzielenie, a także przekształcanie spółek handlowych.

Spółkami handlowymi są:

Spółka handlowa jest tworzona w celu zarobku przynajmniej dwóch podmiotów gospodarczych (w rozumieniu przepisów prawa cywilnego). Wraz z podpisaniem umowy spółki handlowej wspólnicy zobowiązują się dążyć do tego, by osiągnąć założony cel poprzez wniesienie wkładów bądź przez współdziałanie w inny sposób.

Kancelaria Adwokacka Maciejuk zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego. Działalność w tym zakresie obejmuje między innymi:

Formularz kontaktowy