Prawo gospodarcze stanowi jedną z najbardziej obszernych dziedzin prawa, zajmującą się ustrojem i organizacją przedsiębiorców, papierami wartościowymi, a także wszelkiego rodzaju czynnościami handlowymi. Z kolei prawo handlowe reguluje stosunki prawne pomiędzy osobami zawodowo zajmującymi się obrotem handlowym, wynikające z konkretnych czynności prawnych dotyczących obrotu gospodarczego (czynności handlowe).

W polskiej nauce prawniczej podaje się, że prawo handlowe jest prywatnoprawną częścią prawa gospodarczego.

W zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz handlowego Kancelaria Adwokacka Maciejuk zapewnia przede wszystkim:

Formularz kontaktowy