Postępowanie cywilne stanowi zespół norm prawnych regulujących postępowanie sądowe w sprawach prowadzonych ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, opiekuńczego, rodzinnego oraz prawa pracy, jak również spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz wszystkich tych, do których przepisy KPC stosuje się z mocy ustaw szczególnych. Postępowanie cywilne jest podejmowane dla udzielenia ochrony prawnej.

Głównym zadaniem postępowania cywilnego jest realizowanie norm prawa materialnego w zakresie spraw cywilnych na drodze ich przymusowego wykonania.

Odwołując się do kodeksu prawa cywilnego, postępowanie cywilne można podzielić na:

Szczególne rodzaje postępowania procesowego stanowią: postępowanie uproszczone, nakazowe oraz upominawcze.Kancelaria Adwokacka Maciejuk zapewnia Klientom specjalistyczne doradztwo oraz kompleksową obsługę w dziedzinie szeroko pojętego prawa cywilnego. Nasze usługi koncentrują się w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu oraz opiniowaniu umów,
a także na reprezentowaniu Klientów w procesach cywilnych. Adwokat Dariusz Maciejuk prowadzi m.in. sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień, a także z zakresu umów najmu, prawa własności, prawa nieruchomości, itp.

Formularz kontaktowy